V M F

Dla prasy

2019/07/22   
2019/07/09   
2019/06/25   
2019/05/31   
2019/05/22   
2019/04/17   
2019/04/11   
2019/04/05   
2019/03/21   
2019/03/18   

O spółce

Infinity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

NIP 7010419230

REGON 147183067

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505049 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Wysokość kapitału zakładowego: 514.681,18 zł, wpłacony w całości