V M F

Kariera

Firma deweloperska GRUPA PROFBUD Sp. z o.o. Sp. k. w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje do zespołu osób na stanowiska:
Kierownik Projektu
Miejsce pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
 • Odpowiedzialność za przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych po stronie Dewelopera
 • Nadzorowanie procesu inwestycyjnego od momentu pozyskania gruntu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • Odpowiedzialność za jakość, terminy i czas realizowanych inwestycji
 • Raportowanie postępów prac
 • Bieżące monitorowanie i koordynowanie przebiegu procedur administracyjnych
 • Negocjowanie i nadzorowanie realizacji umów z projektantami
 • Bieżąca współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów
 • Nadzorowanie pracy projektantów, inspektorów nadzoru i Generalnego Wykonawcy
 • Sporządzanie harmonogramów zarówno dla całości inwestycji jak i indywidualnie dla podmiotów współpracujących przy jej realizacji
 • Bieżąca kontrola realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem
 • Tworzenie budżetu inwestycji
 • Koordynacja zadań w procesie inwestycyjnym
 • Nadzorowanie propozycji rozwiązań projektowych pod względem jakościowym, wykonawczym, i kosztowym
 • Dbanie o wizerunek Firmy
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższego o kierunku budownictwo lub architektura lub planowanie przestrzenne
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomości prawa budowlanego oraz procesów realizacji inwestycji
 • Komunikatywności, zaangażowania i umiejętności pracy w zespole
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności
 • Pracę zapewniającą ciągle wyzwania i nowe cele
 • Pracę w stabilnej, stale rozwijającej się firmie
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Pakiet medyczny i karta Multisport
 • Świeże owoce w biurze

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w aplikacji dla celów niezbędnych dla obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Profbud Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania oraz, że ich podanie jest dobrowolne. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Młodszy Kierownik Projektu
Miejsce pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
 • Analiza gruntów pod względem możliwości zabudowy, badanie chłonności
 • Analiza architektonicznych projektów koncepcyjnych
 • Nadzór prac projektowych w ramach powierzonego projektu
 • Udział w opracowywaniu harmonogramów, budżetów oraz standardów projektów
 • Koordynacja realizacji projektu zgodnie z założonym harmonogramem, budżetem i standardami
 • Czynny udział w procesie uzyskiwania decyzji wz, pozwolenia na budowę oraz warunków technicznych
 • Reprezentowanie inwestora przed organami administracji publicznej
 • Współpraca z urzędem miasta oraz gestorami sieci
 • Rozliczanie inwestycji
Wymagania:
 • Wykształcenia wyższego o kierunku budownictwo lub architektura lub planowanie przestrzenne
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Znajomości prawa budowlanego oraz procesów realizacji inwestycji
 • Komunikatywności, zaangażowania i umiejętności pracy w zespole
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności
 • Pracę zapewniającą ciągle wyzwania i nowe cele
 • Pracę w stabilnej, stale rozwijającej się firmie
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Pakiet medyczny i karta Multisport
 • Świeże owoce w biurze

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w aplikacji dla celów niezbędnych dla obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Profbud Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania oraz, że ich podanie jest dobrowolne. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Księgowa/Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:
 • Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych, faktur zakupu i sprzedaży oraz innych dokumentów księgowych
 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • Aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych wg określonych standardów
 • Księgowanie i wyliczenia rezerw, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp
 • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
 • Potwierdzenie i uzgadnianie sald z kontrahentami
 • Zapewnienie płynnej współpracy z innymi działami firmy w wyżej określonych obszarach
Wymagania:
 • Znajomość przepisów VAT i CIT, Ustawy o rachunkowości
 • Znajomość Pakietu MS Office
 • Mile widziana znajomość systemu finansowo-księgowego Enova 365 oraz branży deweloperskiej
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobrze rozwinięte analityczne myślenie oraz umiejętność planowania pracy oraz ustalania priorytetów
 • Skrupulatność, terminowość
 • Rozwinięte umiejętności komunikatywne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziane doświadczenie w rozliczaniu nieruchomości komercyjnych
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności
 • Pracę zapewniającą ciągle wyzwania i nowe cele
 • Pracę w stabilnej, stale rozwijającej się firmie
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Pakiet medyczny i karta Multisport
 • Świeże owoce w biurze

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w aplikacji dla celów niezbędnych dla obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Profbud Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania oraz, że ich podanie jest dobrowolne. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SZACUNEK

ZAANGAŻOWANIE

STANDARD

ZAUFANIE

Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: pdf doc docx odt.
a) iż Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przeze mnie zgody na ich przetwarzanie, do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie; b) o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; c) o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; d) o uprawnieniu do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, o uprawnieniu do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o danych osobowych, wskazanych w art. 15 ust. 1 RODO; e) o prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;