V M F

Dla prasy

2020/08/13   
2020/05/28   
2020/05/26   
2020/05/12   
2020/04/30   
2020/03/31   
2020/02/25   
2020/01/30   
2020/01/17   
2019/12/19   

O spółce

Infinity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

NIP 7010419230

REGON 147183067

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505049 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Wysokość kapitału zakładowego: 514.681,18 zł, wpłacony w całości