V M F

Program rządowy na zakup mieszkania – Pierwsze Mieszkanie 2023

Para trzyma klucze do nowego mieszkania

Już w lipcu tego roku w życie ma wejść rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Stanowi on kolejny po Mieszkaniu dla Młodych instrument pomocy młodym Polakom w kupnie pierwszej nieruchomości mieszkalnej. W naszym artykule dowiesz się, na jakich zasadach działać będzie program Pierwsze Mieszkanie w 2023 roku, kto będzie mógł starać się o dofinansowanie kredytu i jakie warunki trzeba będzie spełnić.

Program Pierwsze Mieszkanie – czym jest?

Pierwsze Mieszkanie to rządowy program mający na celu pomoc młodym osobom w kupnie pierwszej nieruchomości. Stanowi on swego rodzaju przedłużenie i kontynuację programu Mieszkanie dla Młodych, który zakończył się w 2018 roku. Program Pierwsze Mieszkanie daje możliwość otrzymania Bezpiecznego Kredytu z atrakcyjnym oprocentowaniem, które będzie wynosić jedynie 2%. Zakłada również wprowadzenie dla obywateli z niego korzystających specjalnego Konta Mieszkaniowego. Projekt ustawy, która ma wejść w życie 1 lipca 2023 roku, zakłada, że okres gromadzenia oszczędności w ramach Konta Mieszkaniowego będzie nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.

W ramach programu Pierwsze Mieszkanie dopłata do rat kredytu dla młodych Polaków stanowić będzie różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego będzie można korzystać przez 10 lat. Marża kredytującego banku nie będzie mogła być wyższa od marży w innych kredytach hipotecznych oferowanych przez bank. Dzięki takim przewidzianym w programie Pierwsze Mieszkanie rozwiązaniom ryzyko wzrostu raty po okresie dopłat będzie zminimalizowane. To z kolei będzie miało korzystny wpływ na zdolność kredytową beneficjentów programu, który ma być dostępny do 2027 roku (z możliwością przedłużenia)[1].

Program Pierwsze Mieszkanie – dla kogo jest przeznaczony?

Z programu Pierwsze Mieszkanie będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 45 roku życia. Istotnym wymogiem uprawniającym do uzyskania rządowego dofinansowania kredytu jest nieposiadanie (obecnie i w przeszłości) mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego oraz prawa do lokalu mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego.

Do innych wymogów regulujących program Pierwsze Mieszkanie należą aktualne warunki mieszkaniowe i liczba potomstwa (własnego lub przysposobionego). Na dofinansowanie kredytu będą mogły liczyć rodziny, które zamieszkują lokal o powierzchni:

 • do 50 m2 – rodziny z dwojgiem dzieci,
 • do 75 m2 – rodziny z trojgiem dzieci,
 • do 90 m2 – rodziny z czworgiem dzieci,
 • bez limitu metrażu – rodziny z pięciorgiem lub większą liczbą dzieci.

Kto nie będzie mógł skorzystać z programu Pierwsze Mieszkanie?

O skorzystanie z programu Pierwsze Mieszkanie nie będą mogły starać się osoby, które:

 • przekroczyły 45 rok życia,
 • posiadają już mieszkanie, dom lub prawo do lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego,
 • posiadają co najmniej jedną nieruchomość pozyskaną w formie darowizny, a następnie sprzedanej (wyjątkiem jest posiadanie nieruchomości dziedzicznych, jednak z udziałem nie większym, niż 50% własności),
 • nie spełniają wymogów dotyczących aktualnych warunków mieszkaniowych i liczebności wychowywanego potomstwa (relacja zajmowanego metrażu do liczby dzieci),
 • posiadają małżeńską rozdzielność majątkową,
 • planują zakup nieruchomości, której cena przekracza zapisane w projekcie ustawy kwoty (500 tys. złotych oraz 600 tys. złotych w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko).

Pierwsze Mieszkanie – jakie mieszkania można kupić?

Jakie nieruchomości będzie można kupić, korzystając z dofinansowania kredytu w ramach programu Pierwsze Mieszkanie?

Państwowa pomoc będzie dotyczyć mieszkań i domów jednorodzinnych – zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Dowolny będzie również wybór standardu nieruchomości i jej położenia. Przy zakupie mieszkania lub domu nie będzie obowiązywać limit ceny za 1 m2.

Jaki kredyt na pierwsze mieszkanie 2023 można dostać w ramach programu?

Beneficjenci programu Pierwsze Mieszkanie będą mogli liczyć na dofinansowanie kredytu w wysokości do 500 tys. złotych dla jednoosobowych gospodarstw domowych lub do 600 tys. złotych. Drugi wariant dotyczyć będzie gospodarstw domowych prowadzonych wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Oprócz dofinansowania kredytu hipotecznego program Pierwsze Mieszkanie zakłada również utworzenie Konta Mieszkaniowego. Będzie ono dedykowane osobom planującym kupno nieruchomości w przeciągu kilku najbliższych lat. Konto Mieszkaniowe będzie instrumentem służącym do gromadzenia oszczędności przeznaczonych na zakup pierwszego mieszkania.

Uprawnione do założenia Konta Mieszkaniowego będą osoby, które:

 • ukończyły 13 i nie przekroczyły 45 roku życia,
 • nie posiadają na własność nieruchomości mieszkalnej, ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • spełniają warunki dotyczące aktualnych warunków mieszkaniowych (przy liczbie posiadanych dzieci),
 •  są zdecydowane wpłacać na Konto Mieszkaniowe od 500 złotych do 6 tys. złotych miesięcznie (maksymalnie 2 tys. złotych w skali roku).

Regulująca program Pierwsze Mieszkanie ustawa zakłada, że Konto Mieszkaniowe będzie mogła założyć „osoba, która w jednym posiadanym niewielkim lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci (lokalu o pow. do 50 m² przy dwójce dzieci, 75 m² przy 3 dzieci i 90 m² przy 4, bez limitu  m² przy 5 i większej liczbie dzieci)[2]”.

Osoby korzystające z Konta Mieszkaniowe będą mieć prawo do 1 miesiąca wakacji od oszczędzania w skali roku oraz gwarancję dodatkowej premii oszczędnościowej od państwa w przypadku minimum 11 wpłat w kwocie 500 złotych w skali roku.

W przypadku zakończenia oszczędzania będą mieć na wydanie zgromadzonych na Koncie środków 5 lat (jeżeli okres oszczędzania zakończy się przed ukończeniem 18 roku życia, pięcioletni okres biegnie od urodzin).

Warto przeczytać: Kupno mieszkania za gotówkę: poradnik zakupu krok po kroku

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Chcąc dowiedzieć się, jaka będzie skala dofinansowania kredytu od państwa w ramach programu Pierwsze Mieszkanie, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z zasadami kredytowymi konkretnego banku, z którego usług chce się skorzystać. W szczególności dotyczy to:

 • okresu kredytowego,
 • kwoty kredytu,
 • oprocentowania kredytu w momencie podpisania umowy z bankiem.

Na podstawie powyższych warunków oraz zasad programu Pierwsze Mieszkanie, będzie można oszacować oszczędności w skali miesiąca i roku, jakie będą wynikać z pomocy państwa. Według ekspertów z think tanku HRE Investments, przy Bezpiecznym Kredycie 2% w kwocie 500 tys. złotych i z okresem spłaty 30 lat, suma dopłat rządowych może wynieść nawet 235 tys. złotych[3].

Od kiedy program Pierwsze Mieszkanie?

Aktem prawnym regulującym zasady programu Pierwsze Mieszkanie jest Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Jej projekt zakłada, że obowiązywanie programu wejdzie w życie 1 lipca 2023 roku.

Warto przeczytać: Jakie dodatkowe opłaty pojawiają się przy zakupie mieszkania?

Program Pierwsze Mieszkanie 2023 – podsumowanie

Pierwsze Mieszkanie to kolejny po wygasłym w 2018 roku Mieszkaniu dla Młodych program pomocy w kupnie pierwszej nieruchomości. Dla wielu młodych Polaków może okazać dużym wsparciem – szczególnie dla osób nieposiadających zdolności kredytowej.

Ustawa regulująca działanie programu Pierwsze Mieszkanie zakłada dwa instrumenty pomocowe. Pierwszym z nich jest opcja skorzystania na preferencyjnych warunkach z kredytu hipotecznego z oprocentowaniem 2%. Drugi instrument stanowi dedykowane dla osób odkładających na swą pierwszą nieruchomość Konto Mieszkaniowe.

Oba rozwiązania skierowane są dla osób, które nie przekroczyły 45 roku życia i spełniają zawarte w ustawie zasady. Do najważniejszych z nich należą aktualne warunki mieszkaniowe, liczba wychowywanych dzieci oraz nieposiadanie własnej nieruchomości mieszkalnej. Program Pierwsze Mieszkanie ma wejść w życie 1 lipca 2023 roku.