V M F

Jak dokonać wpisu do księgi wieczystej? Poradnik krok po kroku

Kobieta podpisująca wpis do księgi wieczystej

Osoby, które planują kupić mieszkanie od dewelopera, powinny mieć świadomość tego, jak załatwić wpis do księgi wieczystej nieruchomości. To dość prosta procedura, choć wymaga dopełnienia kilku formalności urzędowych. Warto wiedzieć, że zgodnie z obecnymi przepisami deweloper nie ma obowiązku zakładania księgi wieczystej, o ile inwestycja nie jest finansowana kredytem bankowym. Zobacz poradnik i dowiedz się, jak złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej.

Spis treści:

 1. Czy mieszkanie od dewelopera musi mieć księgę wieczystą?
 2. Co to jest księga wieczysta i jakie zawiera informacje?
 3. Kiedy trzeba złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?
 4. Jak zrobić wpis do ksiąg wieczystych krok po kroku?
 5. Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Czy mieszkanie od dewelopera musi mieć księgę wieczystą?

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym księga wieczysta musi zostać założona przez dewelopera dopiero wtedy, kiedy inwestor zaciąga kredyt hipoteczny na realizację przedsięwzięcia. Jeśli budynki mieszkalne są budowane ze środków własnych dewelopera, wtedy nie ma konieczności zakładania KW. Wpis do księgi wieczystej jest w tym przypadku zabezpieczeniem banku, który udzielił finansowania na zrealizowanie inwestycji deweloperskiej.

Co to jest księga wieczysta i jakie zawiera informacje?

Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda wpis do księgi wieczystej? To jawny i ogólnodostępny dokument urzędowy, który pozwala na weryfikację stanu prawnego nieruchomości. Warto wiedzieć, że wpis w księdze wieczystej zawsze ma swój indywidualny i niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

Dokładne informacje, jakie można odczytać ze wpisów w księdze wieczystej to:

 • dane dotyczące właściciela nieruchomości oraz działki,
 • adres i położenie wraz z numerem działki,
 • metraż oraz liczba pomieszczeń w budynku,
 • przeznaczenie obiektu budowlanego,
 • ewentualne obciążenia hipoteczne nałożone na nieruchomość.

Weryfikacja wpisów w księdze wieczystej nieruchomości przed zakupem to gwarancja bezpiecznego zawarcia transakcji. W ten sposób można sprawdzić, czy budynek nie jest obciążony prawnie lub finansowo, a także nie ma osób, które mogłyby domagać się praw do nieruchomości.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o wpis do ksiąg wieczystych?

Jest wiele sytuacji, w których konieczne jest złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej nieruchomości. To przede wszystkim: podział lub przeniesienie własności, zakończenie budowy, nabycie spadku, ustanowienie służebności, przekształcenie użytkowania, ustanowienie hipoteki. Dokonanie wpisu do księgi wieczystej jest obligatoryjne dla każdego właściciela nieruchomości, jeżeli zachodzą w stosunku do niej zmiany z tytułu zakupu, spadku lub ustanowienia nowych praw własności.

Jak zrobić wpis do ksiąg wieczystych? Krok po kroku

Wpis do księgi wieczystej można wykonać na wniosek złożony przez właściciela nieruchomości, nabywcę, wierzycieli, uprawnione podmioty prawne, przedstawiciela spółdzielni oraz samorząd. Chcesz dowiedzieć się, jak wypełnić wniosek o wpis do księgi wieczystej i gdzie złożyć wniosek o wpis w KW? Krok po kroku:

 1. Przygotuj wymagane dokumenty do dokonania wpisu do księgi wieczystej. Standardowe załączniki to: akty notarialne, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe lub umowa zobowiązująca do przeniesienia praw własności.
 2. Pobierz i uzupełnij wniosek o wpis w księdze wieczystej. To dokument z oznaczeniem KW-ZAL, który możesz pobrać ze strony sądu rejonowego.
 3. Uiść wymagane opłaty urzędowe – przelewem lub w kasie sądu.
 4. Złóż komplet dokumentów w urzędzie lub internetowo z użyciem swojego profilu ePUAP.

Przygotowujesz wniosek o wpis w księdze wieczystej? Jak wypełnić taki dokument? To dość prosty formularz, w którym musisz uwzględnić informacje takie, jak:

 • nazwa sądu oraz wydział, do którego kierujesz wniosek wraz z załącznikami,
 • adres nieruchomości,
 • powierzchnia i obszar nieruchomości,
 • imiona i nazwiska osób uprawnionych i zapisanych jako właściciele nieruchomości,
 • szczegóły dotyczące praw własności do budynków i gruntów.

Wpis do księgi wieczystej nieruchomości najczęściej jest realizowany w terminie od kilku do kilkunastu tygodni, zależnie od tego, jak mocno obłożony jest sąd. W większych miastach trwa to zdecydowanie dłużej aniżeli w niewielkich miejscowościach.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej?

Wiedza, jak wypełnić wniosek o wpis w księdze wieczystej to nie wszystko, co warto wiedzieć. Dodatkowo wpis do księgi wieczystej nieruchomości wiąże się z pewnymi kosztami:

 • 100 złotych za założenie KW,
 • 200 złotych za wpis do ksiąg wieczystych,
 • 60 złotych za wydzielenie nieruchomości z większego obiektu mieszkalnego z istniejącą już KW,
 • do 150 złotych za wpisy dodatkowe.

Każdy wniosek o wpis w księdze wieczystej jest obłożony stałą opłatą na poczet wybranego sądu rejonowego odpowiedniego dla lokalizacji, w której znajduje się nieruchomość lub działka. Za wpis w księdze wieczystej płaci osoba, która złożyła wniosek o jego wykonanie – ta zasada dotyczy nawet sytuacji, w których wpis dotyczy praw innych osób lub podmiotów, np. uwzględnienie zabezpieczenia hipotecznego na rzecz banku w KW.

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001177/T/D2021117...