V M F

ZMIANY W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PROFBUD

Grupa Kapitałowa PROFBUD podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian strukturalnych Spółki – zarówno na szczeblu zarządczym, jak również w Radzie Nadzorczej.

Wraz z końcem maja br. nastąpiło rozszerzenie składu Zarządu w spółkach operacyjnych Grupy PROFBUD i powołanie do nich nowych członków. Od 1 czerwca 2021 r. funkcję członków Zarządu objęli Anna Skotnicka-Ryś, dotychczas Prokurent i Dyrektor Działu Handlowego oraz Tomasz Kozak, dotąd przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Radca Prawny w Grupie PROFBUD.
Oprócz zmian na szczeblu zarządczym, z początkiem czerwca przeobrażeniu uległa również struktura Rady Nadzorczej Grupy. Stanowisko członków Rady objęli Paweł Motyl, jeden z czołowych europejskich ekspertów w zakresie przywództwa i podejmowania decyzji, od dwudziestu lat działający w organizacjach biznesowych oraz Jan Wszołek, adwokat, doktor nauk prawnych i specjalista ds. prawa nieruchomości. Nowi członkowie Rady wspomogą działalność Grupy wiedzą oraz doświadczeniem wykorzystując bogate kompetencje w ramach swoich obszarów.

Wierzymy, że wprowadzone zmiany strukturalne przyczynią się do lepszego i szybszego rozwoju Spółki oraz zwiększenia udziału rynkowego Grupy.
Nowo powołanym członkom obu organów serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Polecane mieszkania