V M F

Nr mieszkania Piętro Pokoje Metraż Balkon Ogród Pobierz rzut Status
A-01 parter 4 87,58m² 5,33m² 35,57m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-02 parter 2 47,46m² 5,33m² 69,77m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-03 piętro I 3 57,12m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-04 piętro I 4 87,58m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-05 piętro I 2 47,46m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-06 piętro I 3 53,58m² 5,33m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-07 piętro II 3 57,12m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-08 piętro II 4 87,58m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-09 piętro II 2 47,46m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-10 piętro II 3 53,58m² 5,33m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-11 piętro III 3 57,12m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-12 piętro III 4 87,58m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-13 piętro III 2 47,46m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-14 piętro III 3 53,58m² 5,33m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-15 piętro IV 3 57,12m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-16 piętro IV 4 87,58m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-17 piętro IV 2 47,46m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-18 piętro IV 3 53,58m² 5,33m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-19 parter 4 75,69m² 6,48m² 77,32m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-20 parter 2 31,98m² 5,02m² 22,28m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-21 parter 2 35,12m² 5,02m² 24,48m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-22 parter 2 35,05m² 5,02m² 24,38m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-23 parter 3 72,81m² 15,71m² 19,36m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-24 parter 2 33,56m² 12,56m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-25 parter 1 29,67m² 7,67m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-26 piętro I 3 53,45m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-27 piętro I 4 75,69m² 5,69m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-28 piętro I 2 31,98m² 4,47m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-29 piętro I 2 35,12m² 4,47m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-30 piętro I 2 35,05m² 4,47m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-31 piętro I 3 72,81m² 4,77m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-32 piętro I 2 33,56m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-33 piętro I 2 42,16m² 5,44m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-34 piętro II 3 53,45m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-35 piętro II 4 75,69m² 5,69m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-36 piętro II 2 31,98m² 4,47m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-37 piętro II 2 35,12m² 4,47m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-38 piętro II 2 35,05m² 4,47m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-39 piętro II 3 72,81m² 4,77m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-40 piętro II 2 33,56m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-41 piętro II 2 42,16m² 5,44m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-42 piętro III 3 53,45m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-43 piętro III 4 75,69m² 5,69m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-44 piętro III 2 31,98m² 4,47m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-45 piętro III 2 35,12m² 4,47m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-46 piętro III 2 35,05m² 4,47m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-47 piętro III 3 72,81m² 4,77m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-48 piętro III 2 33,56m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-49 piętro III 2 42,16m² 5,44m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-50 piętro IV 3 53,45m² 3,21m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-51 piętro IV 4 75,69m² 5,69m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-52 piętro IV 2 31,98m² 4,47m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-53 piętro IV 2 35,12m² 4,47m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-54 piętro IV 2 35,05m² 4,47m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-55 piętro IV 3 72,81m² 4,77m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-56 piętro IV 2 33,56m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-57 piętro IV 2 42,16m² 5,44m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-58 parter 2 38,93m² 6,00m² 66,40m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-59 parter 3 51,90m² 6,00m² 238,40m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-60 parter 2 47,02m² 6,00m² 68,50m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-61 piętro I 2 42,62m² 11,39m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-62 piętro I 2 38,93m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-63 piętro I 3 51,90m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-64 piętro I 2 47,02m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-65 piętro II 2 42,62m² 11,39m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-66 piętro II 2 38,93m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-67 piętro II 3 51,90m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-68 piętro II 2 47,02m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-69 piętro III 2 42,62m² 11,39m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-70 piętro III 2 38,93m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-71 piętro III 3 51,90m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-72 piętro III 2 47,02m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-73 piętro IV 2 42,62m² 11,39m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-74 piętro IV 2 38,93m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-75 piętro IV 3 51,90m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »
A-76 piętro IV 2 47,02m² 5,27m² 0,00m² pobierz rzut
sprzedane
Więcej »

O spółce

Infinity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

NIP 7010419230

REGON 147183067

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505049 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Wysokość kapitału zakładowego: 514.681,18 zł, wpłacony w całości