V M F

Nowe mieszkanie – czy podpisać umowę przedwstępną?

Kupujesz nowe mieszkanie? Pamiętaj, że cena to nie wszystko. Dowiedz się, jak przejść przez wszystkie formalności, aby spokojnie stać się właścicielem własnego, wymarzonego M.

Popyt na nowe mieszkania nie maleje. Zakup jest dla wielu osób jedną z najbardziej poważnych inwestycji w życiu. Trzeba dołożyć wszelkich starań, by transakcja przebiegła pomyślnie i bez komplikacji.

Dość powszechnym rozwiązaniem jest podpisywanie tzw. umowy przedwstępnej, stanowiącej rodzaj umowy między kupującym a deweloperem jeszcze przed podpisaniem umowy końcowej.

Umowa przedwstępna – czym jest?

Według definicji, umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia tzw. umowy przyrzeczonej (zasadniczej, głównej w procesie transakcji). Kluczowym elementem jest zobowiązanie obydwu stron do zawarcia ostatecznej umowy, przenoszącej własność lokalu, w określonym momencie w przyszłości.

Umowa przedwstępna nie jest dokumentem przenoszącym prawa do nabywanego lokalu. Stanowi zobowiązanie do tego, że stanie się tak w przyszłości – po spełnieniu warunków obu stron. W uproszczeniu: jest to pewnego rodzaju obietnica, którą składają obie strony w oczekiwaniu na właściwą sprzedaż nieruchomości.

Jak jest zawierana umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna zawierana jest w formie aktu notarialnego. Kupujący i deweloper ponoszą po równo 50% kosztów związanych z jej przygotowaniem. Umowę końcową natomiast podpisuje się po zakończeniu budowy i oddaniu do użytku całego budynku.

Czy można wycofać się z umowy przedwstępnej?

Umowa przedwstępna jest zobowiązaniem do podpisania ostatecznej umowy, jednak można się z niej wycofać. Rezygnacja wiąże się natomiast z poniesieniem dodatkowych kosztów, które są określone w dokumencie. Umowa przedwstępna jest niezbędna do starania się o kredyt. Dopiero po jej podpisaniu bank zdecyduje, czy udzieli kredytu na zakup mieszkania.

Co powinno znaleźć się w umowie przedwstępnej?

W treści umowy przedwstępnej powinny znaleźć się informacje dotyczące danych stron zawierających umowę, przedmiotu mieszkania, harmonogramu prac, standardu wykończenia, terminu odbioru, harmonogramu płatności i przekazania prawa własności do lokalu.

Po stronie dewelopera leży skompletowanie wszelkich dokumentów. Nabywca musi natomiast pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zapisów w umowie może skonsultować się z notariuszem, który odpowiada za daną umowę.